logo

מפת הבגרויות של ישראל

פרויקט מיוחד של ynet בשיתוף התנועה לחופש המידע חושף לראשונה את ציוני הבגרות של 2019, השנה שלפני הקורונה. כעת ניתן לבדוק מה הציון הממוצע בכל יישוב ובכל בית ספר, ולהשוות את הציונים מהשנים האחרונות. איזו עיר מובילה ומי בתחתית?

Excel לחצו כאן לפתיחת קובץ

?רוצים לראות את ציוני הבגרות של בית הספר שלכם בשנת 2019

המצטיינים של 2019

?איך חישבנו

כדי לתת משקל סטטיסטי סביר בדירוגי הצמרת והתחתית של בחינות הבגרות במקצועות החובה המשותפים לכלל הזרמים במערכת החינוך, הוכנסו לדירוג הזה רק יישובים שבהם ניגשו יותר מ-200 תלמידים לבחינה...

השוואה בין יישובים לאורך שנים

?איך חישבנו

בהתאם למדיניות עיבוד הנתונים של משרד החינוך, לא התקבלו נתונים על בתי ספר שבהם נבחנו פחות מ-11 תלמידים בבחינה מסוימת (לדוגמה בבחינת 5 יחידות מתמטיקה) חישוב הממוצע בכל אחד מהיישובים נעשה כך...